מיקי גבע - מנחה ומבדר

מיקי גבע - מנחה ומבדר

המידע אודות מיקי גבע מוגש על ידי mofaim.co.il - ייצוג מרצים, מנחים לאירועים ומופעים.
הזמנה ופרטים נוספים