נתן דטנר - ″דטנר על הגג″ מופע בידור מוסיקלי

נתן דטנר - ″דטנר על הגג″ מופע בידור מוסיקלי
הזמנה ופרטים נוספים